Cập nhật Web3 sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh Y Combinator và Blockzero Labs đang đặt cược lớn vào nó

Bản cập nhật Web3 sẽ phá vỡ mô hình kinh doanh của Y Combinator và Blockzero Labs đang đặt cược lớn vào nó cryptoslate.comNgày 17 tháng 1 năm 2022 22:47, UTC Thời gian đọc: ~ 4 m Mô hình đầu tư khởi nghiệp “tăng tốc” đã được chứng minh là rất thành công trong những …

Read more