Mới nhất Tiếp tục mở rộng hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước

Vay tiền online siêu nhanh hay còn gọi là vay tiền online là giải pháp vay tiền nhanh trong khoảng từ 500k đến 10 triệu với giấy tờ vô cùng đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản. ngân hàng chính. Khoản vay sẽ được nhận qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là website so sánh, đánh giá các sản phẩm, dịch vụ cho vay trực tuyến giúp khách hàng giải quyết vấn đề vốn đầu tư. Trang web này không có ngân hàng, công ty tài chính, công ty bảo hiểm nhân thọ hoặc bất kỳ tổ chức nào khác và không cung cấp bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay, thời gian thanh toán đều do bạn chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và các tổ chức cho vay. Tất cả các tin nhắn chỉ mang tính chất tham khảo!
Nội dung bài viết dưới đây, tôi xin được chia sẻ cùng bạn đọc. Tiếp tục mở rộng hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước này.

Trái phiếu Chính phủ là công cụ nợ để huy động vốn bù đắp thâm hụt ngân sách nhà nước, trả nợ gốc đến hạn và cơ cấu lại nợ Chính phủ. Việc phát hành trái phiếu chính phủ thường xuyên hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn trong nước, tạo ra mặt bằng lãi suất chuẩn để các công cụ nợ khác trên thị trường tham khảo. Luật Quản lý nợ công 2017 quy định Bộ Tài chính là đơn vị phát hành trái phiếu Chính phủ, Bộ Tài chính ủy quyền cho Kho bạc Nhà nước tổ chức phát hành.

Thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững tại Nghị quyết số 07-NQ / TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị, trong thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã nỗ lực hoàn thiện tổ chức phát hành trái phiếu Chính phủ, quản lý danh mục nợ trái phiếu Chính phủ, góp phần thực hiện thành công chủ trương cơ cấu lại ngân sách nhà nước và nợ công cùng với ngành Tài chính. và hoàn thành các nhiệm vụ tài chính. Ngân sách do Quốc hội và Chính phủ phân bổ.

Tháng 2/2018, Hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước Trung ương đã được đưa vào vận hành, phục vụ công tác quản lý phát hành, thanh toán trái phiếu Chính phủ và tín phiếu Kho bạc (TPKB). Từ đó, hệ thống quản lý trái phiếu đã đáp ứng được yêu cầu của hoạt động huy động vốn.

Cụ thể: Quản lý danh mục trái phiếu Chính phủ; Quản lý kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ (hàng năm và hàng quý); Quản lý đấu thầu phát hành trái phiếu Chính phủ qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội; Quản lý thông tin về đấu thầu trái phiếu Chính phủ, kết quả đấu thầu, kết quả phát hành theo phương thức đấu thầu; quản lý kết quả đấu thầu TPKB qua Ngân hàng Nhà nước (Hệ thống thực hiện chức năng tải kết quả đấu thầu TPKB, không bao gồm các chức năng: lập thông báo mời thầu, lập danh sách, thông báo kết quả đấu thầu TPKB …) và kết quả bán lẻ TPKB trực tiếp lên Ngân hàng Nhà nước; Quản lý kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức bán lẻ tại Trung ương; quản lý thanh toán… Nhìn chung, hệ thống đáp ứng cơ bản nghiệp vụ chính là huy động vốn.

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số hạn chế như: Số liệu báo cáo mới ở mức số liệu tổng hợp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo, chỉ huy KBNN. Tài chính; Một số mã trái phiếu đến hạn hoán đổi (năm 2019) đã được điều chỉnh kích thước nhưng do hệ thống chưa phản hồi về việc hoán đổi trái phiếu Chính phủ nên số liệu trên chưa được điều chỉnh. Thể thức một số văn bản in ra từ Hệ thống không đúng với mẫu quy định tại Công văn số 3030 / KBNN-VP ngày 11/6/2020 của Kho bạc Nhà nước về việc hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. hành chính. …

Như vậy, để đáp ứng đầy đủ yêu cầu quản lý đối với hoạt động phát hành TPCP của KBNN, góp phần quản lý KBNN an toàn, hiệu quả, việc mở rộng hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua KBNN Trung ương là cần thiết.

Kho bạc Nhà nước cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục tin học hóa các nghiệp vụ đã, đang và sẽ thực hiện như: Hoán đổi, mua lại trái phiếu Chính phủ; Phát hành trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ thanh khoản thị trường theo quy định của Luật Quản lý nợ công năm 2017 và Thông tư số 111/2018 / TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn phát hành và thanh toán công cụ nợ của Bộ. của Tài chính. Chính phủ tại thị trường trong nước và bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ về quản lý dữ liệu mua sắm công cụ nợ. Thời gian thực hiện dự kiến ​​trong năm 2021-2022.

Theo Kho bạc Nhà nước, hệ thống quản lý trái phiếu phát hành qua Kho bạc Nhà nước Trung ương sau khi được mở rộng sẽ đáp ứng yêu cầu hoán đổi trái phiếu Chính phủ, mua lại trái phiếu Chính phủ và phát hành trái phiếu. trái phiếu chính phủ để hỗ trợ thanh khoản và một số yêu cầu kinh doanh. .

Chức năng của hệ thống quản lý trái phiếu được mở rộng theo hướng: Quản lý nghiệp vụ mua lại, hoán đổi trái phiếu Chính phủ theo quy định hiện hành (việc mua lại, hoán đổi công cụ nợ được thực hiện theo phương thức đã được phê duyệt). đồng ý). Các hình thức hoặc phương thức đấu thầu bao gồm: thông báo mua lại, hoán đổi); quản lý các hợp đồng; Quản lý kết quả đấu thầu, quản lý và thông báo kết quả đấu thầu…

Đồng thời, bổ sung một số yêu cầu nghiệp vụ về quản lý dữ liệu đấu thầu công cụ nợ như: Phát hành trái phiếu chính phủ theo phương thức riêng lẻ, bổ sung các tính năng của hệ thống thông báo phát hành, hỗ trợ tài liệu. thu tiền đối với phương thức đấu thầu phát hành; Về phát hành TPKB, bổ sung các tính năng hỗ trợ triển khai nghiệp vụ đấu thầu phát hành TPKB với quy trình tương tự như nghiệp vụ đấu thầu phát hành TPCP hiện hành.

Về việc trả gốc và lãi trái phiếu Chính phủ, Chính phủ sẽ cho phép điều chỉnh trả gốc và lãi với quy định trả thêm lãi nếu thanh toán vào các ngày nghỉ lễ … Các tính năng bổ sung cho phép tính toán các chỉ tiêu như kỳ hạn phát hành bình quân hàng năm. tình hình thực hiện, thời hạn còn lại, lãi suất bình quân hàng năm, lãi suất bình quân toàn danh mục trái phiếu Chính phủ, cách tính nợ gốc và lãi phải nộp ngân sách nhà nước các năm tiếp theo theo từng phương thức phát hành. hoạt động, điều chỉnh số liệu theo ngày thanh toán thực tế. ..

Viết một bình luận