Mới nhất Hiệu lực áp dụng hóa đơn điện tử là từ ngày 01/07/2022

Vay tiền siêu tốc online hay còn gọi là vay tiền online là giải pháp vay tiền nhanh chóng với số tiền từ 500k đến 10 triệu đồng với thủ tục cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản ngân hàng chính. Khoản vay sẽ được nhận qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là website so sánh, đánh giá các sản phẩm vay tiền trực tuyến giúp bạn khắc phục vấn đề tài chính. Trang web này không phải là một ngân hàng, doanh nghiệp đầu tư, công ty bảo hiểm nhân thọ hay bất kỳ tổ chức nào khác và không phân phối bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay và thời gian thanh toán do bạn chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và người cho vay. Mọi thông báo chỉ mang tính chất tham khảo!
Nội dung bài viết dưới đây, tôi xin được chia sẻ cùng bạn đọc. Hóa đơn điện tử này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022.


Hình minh họa. Nguồn: internet

Theo cử tri tỉnh Kiên Giang, hiện nay theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 119/2018 / NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ, đến ngày 1/11/2020, tất cả các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng thiết bị điện tử. . biên lai.

Gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Kiên Giang kiến ​​nghị cho phép doanh nghiệp được gia hạn sử dụng hóa đơn điện tử đến ngày 1/7/2022 theo quy định tại Khoản 2, Điều 151, Luật Quản lý thuế. . 38/2019 / QH14 để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Liên quan đến kiến ​​nghị trên, Bộ Tài chính cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38/2019 / QH14 quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022; khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử trước ngày 1/7/2022.

Tại Điều 35, Nghị định số 119/2018 / NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị định từ ngày 01 tháng 11 năm 2018. Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, văn bản điện tử với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định này được hoàn thiện đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh và cá nhân. kinh doanh chậm nhất là ngày 01/11/2020.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2018, các Nghị định: số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định trên hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ còn giá trị sử dụng.

Kể từ ngày 01/11/2020, các Nghị định: số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực ngày tháng.

Bộ Tài chính viện dẫn quy định tại Điều 59 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng các quy định về hóa đơn, chứng từ. từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 04/2014 / NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ. Chính phủ. Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010 / NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, Nghị định số 119/2018 / NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ tiếp tục có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Đồng thời bãi bỏ các khoản 2, 4 Điều 35 Nghị định. Số 119/2018 / NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ. Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử từ ngày 1/11/2020.

Tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định số 123/2020 / NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử lý chuyển tiếp như sau: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử chưa có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được tiếp tục sử dụng hóa đơn hiện hành kể từ ngày này. Nghị định được ban hành đến hết ngày 30/6/2022 và thực hiện các thủ tục liên quan đến hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010 / NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014 / NĐ-CP ngày 01 / 01 cái. Ngày 17 năm 2014, Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Từ ngày 19 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 đối với trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018 / NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 tại trường hợp cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức trên thì cơ sở kinh doanh gửi dữ liệu hóa đơn cho cơ quan. thuế cùng với việc khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đưa lên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Theo quy định pháp luật nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022, thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật Quản lý thuế số 38 / 2019 / QH14.

Nguồn tổng hợp

Viết một bình luận