Mới nhất Giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020

Vay tiền online siêu nhanh hay còn gọi là vay tiền online là giải pháp vay tiền từ 500k đến 10 triệu nhanh chóng với giấy tờ vô cùng đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản ngân hàng chính phủ. Khoản vay sẽ được nhận bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là website so sánh, đánh giá các sản phẩm vay tiền trực tuyến giúp người mua giải quyết vấn đề về vốn. Trang web này không có ngân hàng, tổ chức vốn đầu tư, công ty bảo hiểm nhân thọ hoặc bất kỳ thực thể nào khác và không phân phối bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay và thời hạn thanh toán là tùy thuộc vào bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và người cho vay. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!
Nội dung bài viết dưới đây, tôi xin phép được chia sẻ cùng bạn đọc. Giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp giai đoạn này năm 2020.


Hình minh họa. Nguồn: internet

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu giám sát các trường hợp đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đến năm 2020 của các bộ, cơ quan. cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nguồn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, vốn thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Các trường hợp khác, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm theo dõi, gửi báo cáo về Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Đối với trường hợp đến ngày 19 tháng 02 năm 2021, Bộ Tài chính chưa gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 (thực hiện đến năm 2021), Bộ Tài chính không có cơ sở để lập và công bố kế hoạch giám sát. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm không gửi báo cáo Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện giám sát theo quy định.

Nội dung giám sát tập trung vào: việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp theo đúng mục tiêu, nguyên tắc và phạm vi quy định; việc xác định vốn đầu tư, cân đối kế hoạch nguồn vốn và việc sử dụng các nguồn vốn để đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; hiệu quả kinh tế, xã hội của vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quyết định chủ trương đầu tư, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; việc thực hiện quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Về phương thức giám sát đối với các vụ việc phát sinh từ việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đến năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển). doanh nghiệp). triển), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu giám sát trực tiếp.

Đối với các trường hợp phát sinh từ nguồn vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp đến năm 2020 của các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (nguồn thanh toán TPĐB), Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện. Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát gián tiếp.

Trường hợp khác, căn cứ vào kế hoạch giám sát đã đề xuất với Bộ Tài chính, cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp hoặc giám sát gián tiếp.

Theo kế hoạch, cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát theo Kế hoạch giám sát đã đề xuất, hoàn thiện và gửi Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2020 về Bộ Tài chính trước ngày phê duyệt. . Ngày 31 tháng 5 năm 2021.

Nguồn tổng hợp

Viết một bình luận