Mới nhất Đề xuất thực hiện chính sách tinh giản biên chế đến hết năm 2030

Vay tiền online siêu nhanh hay còn gọi là vay tiền online là hình thức vay tiền từ 500k đến 10 triệu nhanh chóng với hồ sơ cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản ngân hàng chính phủ. Tiền vay sẽ được nhận qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là website so sánh, đánh giá các sản phẩm, dịch vụ cho vay trực tuyến giúp bạn khắc phục vấn đề tài chính. Trang web này không phải là ngân hàng, tổ chức tài chính, bảo hiểm nhân thọ hay bất kỳ công ty nào khác và không cung cấp bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay và thời gian thanh toán là tùy thuộc vào bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và người cho vay. Mọi thông báo chỉ mang tính chất tham khảo!
Nội dung bài viết dưới đây, tôi xin chia sẻ cùng độc giả đề xuất thực hiện chủ trương tinh giản biên chế đến hết năm 2030.


Hình minh họa. Nguồn: internet

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến ​​rộng rãi đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019 / TT-BTC ngày 05/6/2019 hướng dẫn xác định nguồn vốn và lập phương án dự án. . kế toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 6 Thông tư số 31/2019 / TT-BTC ngày 05/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý và sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách giảm kích thước như sau.

Theo đó, Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 và áp dụng từ năm ngân sách 2019 cho đến khi thực hiện chế độ, chính sách tinh giảm biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014 / NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ. Chính quyền. Nghị định số 113/2018 / NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và Nghị định số 143/2020 / NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ. Chính phủ đã hết hạn.

Trước đó, ngày 10/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 143/2020 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 / NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018 / NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014 / NĐ-CP.

Theo Bộ Tài chính, những nội dung sửa đổi về đối tượng tinh giản biên chế và điều chỉnh độ tuổi đối với các đối tượng tinh giản biên chế tại Nghị định số 143/2020 / NĐ-CP của Chính phủ có liên quan đến nội dung quy định tại các Điều 1, 3. , 4 Thông tư số 31/2019 / TT-BTC của Bộ Tài chính chỉ được quy định theo hướng dẫn tham khảo quy định tại Nghị định số 108/2014 / NĐ-CP và Nghị định số 113/2018 / NĐ-CP CP của chính phủ.

Đồng thời, khoản 3 Điều 6 Thông tư số 31/2019 / TT-BTC quy định: “Trường hợp văn bản hướng dẫn áp dụng tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì phải tuân thủ nghiêm ngặt. . văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế ”.

Vì vậy, Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 31/2019 / TT-BTC theo quy trình rút gọn, trong đó chỉ sửa đổi Khoản 1 Điều 6 về thời hạn thực hiện chính sách tinh giản biên độ. . bằng. . đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030 theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 143/2020 / NĐ-CP sửa đổi Điều 24 Nghị định số 108/2014 / NĐ-CP của Chính phủ; không sửa đổi, bổ sung các nội dung quy định tại Thông tư số 31/2019 / TT-BTC.

Theo quy định hiện hành, Thông tư số 31/2019 / TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/7/2019 đến hết ngày 31/12/2021 và áp dụng từ năm ngân sách 2019.

Nguồn tổng hợp

Viết một bình luận