Mới nhất Bộ Tài chính triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021

Vay tiền online siêu nhanh hay còn gọi là vay tiền online là giải pháp vay tiền nhanh chóng với số tiền từ 500k đến 10 triệu với thủ tục cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản chính chủ. Khoản vay sẽ được nhận bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là website so sánh, tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ cho vay trực tuyến giúp khách hàng khắc phục khó khăn về vốn. Trang web này không phải là ngân hàng, công ty vốn, công ty bảo hiểm nhân thọ hay bất kỳ tổ chức nào khác và không cung cấp bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay và điều khoản thanh toán là tùy thuộc vào bạn và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu có vấn đề phát sinh giữa bạn và người cho vay. Mọi thông báo chỉ mang tính chất tham khảo!
Nội dung bài viết dưới đây, tôi xin chia sẻ cùng bạn đọc Bộ Tài chính triển khai chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 này.


Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ đến năm 2021. Nguồn: internet

Bộ Tài chính xác định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện để thực hiện Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2021 của Chính phủ là siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách. kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, bảo đảm chi cho nguồn nhân lực, chi an sinh xã hội, chi quốc phòng, an ninh.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ chồng chéo, kém hiệu quả, ưu tiên chi theo mức độ cấp bách, quan trọng và khả năng thực hiện trong năm 2021 để hoàn thành các dự án. các nhiệm vụ, chương trình, dự án, đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Năm 2021, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở thuế, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, nợ đọng thuế.

Nhiệm vụ tiếp theo được Bộ Tài chính đưa ra là quản lý nợ công theo quy định của Luật Quản lý nợ công 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc huy động, quản lý và sử dụng vốn vay phải gắn với cơ cấu lại đầu tư công và định hướng huy động, sử dụng nguồn vốn này trong từng thời kỳ. Rà soát chặt chẽ kế hoạch sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Kiên quyết loại bỏ những dự án không cần thiết, kém hiệu quả.

Bố trí dự toán chi ngân sách nhà nước từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài cho các dự án được bảo lãnh theo tiến độ đã ký với nhà tài trợ, khả năng nguồn vốn đáp ứng yêu cầu của Chính phủ. phản ứng. , giải phóng mặt bằng, năng lực quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Không bố trí vốn vay cho các nhiệm vụ chi thường xuyên.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gắn với sử dụng hiệu quả vốn đầu tư công; Đẩy nhanh tiến độ thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật cũng là nhiệm vụ được đề cập trong kế hoạch triển khai Chương trình tổng thể thực hành tiết kiệm của Chính phủ. , chống lãng phí năm 2021 tại Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đã đưa ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trên từng lĩnh vực như: chi thường xuyên ngân sách nhà nước; quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; chương trình mục tiêu quốc gia; quản lý tài sản công; quản lý quỹ tài chính ngoài ngân sách; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ theo phân công, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, nhiệm vụ, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ. dịch vụ. nhiệm vụ được giao.

Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo, điều hành đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. . đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Trước đó, ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 2276 / QĐ-TTg ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2021. Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến năm 2021 là nhân tố quan trọng tạo nguồn lực góp phần khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, tạo đà phục hồi. khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, bảo đảm hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021.

Nguồn tổng hợp

Viết một bình luận