Mới nhất Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về phương án tài chính của dự án PPP

Vay tiền siêu tốc online hay còn gọi là vay tiền online là giải pháp vay tiền nhanh chóng với số tiền trong khoảng từ 500k đến 10 triệu đồng với thủ tục cực kỳ đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản tại nhà. ban nhạc chính. Tiền vay sẽ được nhận qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận tiền ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là trang web so sánh và phân tách các sản phẩm và dịch vụ cho vay trực tuyến nhằm giúp người mua khắc phục các vấn đề tài chính. Trang web này không phải là ngân hàng, công ty đầu tư, công ty bảo hiểm nhân thọ hay bất kỳ tổ chức nào khác và không cung cấp bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay và thời hạn trả nợ là tùy thuộc vào bạn và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và người cho vay. Mọi thông báo chỉ mang tính chất tham khảo!
Nội dung bài viết dưới đây, tôi xin chia sẻ cùng độc giả Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định về phương án tài chính của dự án PPP này.


Hình minh họa. Nguồn: internet

Luật Đối tác công tư (PPP) được ban hành đã tạo khuôn khổ pháp lý chung, hiệu quả cao, lâu dài và ổn định cho việc triển khai các dự án PPP tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong phạm vi điều chỉnh của Luật nên chưa thể quy định chi tiết một số nội dung.

Ngoài ra, để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung trong Luật PPP.

Tổng hợp các quy định của Luật PPP, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết 18 điều / nội dung; trong đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo phương thức PPP, cụ thể gồm 5 điều sau: Khoản 4, Điều 60: Quyết toán vốn đầu tư công trình, hệ thống kết cấu hạ tầng; Khoản 3 Điều 67: Trình tự, thủ tục xử lý tài sản điều chuyển; Khoản 3 Điều 69: Sử dụng vốn nhà nước trong dự án PPP; Khoản 4, Điều 78: Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đối với dự án PPP; Khoản 5 Điều 82: Cơ chế phân chia tăng giảm doanh thu.

Ngoài 5 nội dung trên, tại khoản 1 Điều 91 về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính. đầu tư chính theo hình thức PPP.

Thực hiện các quy định nêu trên và yêu cầu thực tế triển khai dự án PPP của các Bộ, ngành, địa phương, kế thừa nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính tại các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện. Dự án PPP. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã đề xuất bổ sung quy định về phương án tài chính của các dự án PPP trong dự thảo Nghị định. Phương án tài chính của dự án PPP đề xuất về cơ bản kế thừa các nội dung đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo phương thức PPP trước đây.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định, phương án tài chính của dự án PPP được xây dựng trên cơ sở dòng tiền sau thuế được chiết khấu về giá trị hiện tại theo tỷ lệ chiết khấu bình quân gia quyền của lãi suất các nguồn. Sự khác biệt. vốn dự án huy động để thực hiện dự án PPP. Quy định mới này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ thuế và dòng tiền để tính toán các chỉ tiêu tài chính của các dự án BOT trong thời gian qua.

Phương án tài chính bao gồm 8 nội dung phải được xác định rõ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án, làm cơ sở để cơ quan nhà nước xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án, bao gồm: mức đầu tư của dự án; nguồn vốn thực hiện dự án; đưa ra các ưu đãi và đảm bảo, nếu có; lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; chi phí ước tính trong thời kỳ hoạt động; phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư; các khoản nộp ngân sách nhà nước nếu có đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng O&M (Hợp đồng kinh doanh – quản lý); các chỉ tiêu phân tích và đánh giá khả năng tài chính của dự án.

Dự thảo Nghị định cũng quy định, căn cứ để xác định vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư phải đảm bảo khi tham gia thực hiện dự án PPP, bao gồm: báo cáo tài chính của nhà đầu tư đã được đơn vị kiểm toán. kiểm toán viên độc lập. kiểm toán đối với trường hợp chủ đầu tư là tổ chức được thành lập từ 01 năm trở lên và mới thành lập trong năm; báo cáo tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư.

Việc doanh nghiệp dự án huy động vốn thông qua hình thức vay và phát hành trái phiếu doanh nghiệp đến thời điểm đàm phán hợp đồng để bảo đảm khả năng tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án cũng được quy định cụ thể tại Nghị định này. dự định. dự thảo Nghị định.

Quy định về phương án tài chính của dự án PPP theo dự thảo Nghị định nếu được thông qua sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho các bộ, ngành, địa phương và nhà đầu tư thực hiện dự án PPP. Đồng thời, tạo môi trường thuận lợi, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư thực sự có năng lực tài chính và kinh nghiệm quản lý thực hiện dự án.

Nguồn tổng hợp

Viết một bình luận