Cập nhật Sàn giao dịch DeFi Slingshot tăng 15 triệu đô la do Ribbit Capital dẫn dắt

Cập nhật DeFi Exchange Slingshot Tăng 15 triệu đô la do Ribbit Capital dẫn dắt

Series A cũng bao gồm các nhà đầu tư như K5 Global, Shrug Capital, The Chainsmokers, Jason Derulo, Guillaume Pousaz và Austin Rie. Electric Capital và Framework Ventures đã trở lại với các khoản đầu tư tiếp theo. Slingshot đã huy động được 3,1 triệu đô la tài trợ hạt giống vào tháng 10 năm 2020, nâng tổng số tiền tài trợ của nó lên 18,1 triệu đô la.

Viết một bình luận