Cập nhật Lịch sự kiện một số công ty niêm yết

Vay tiền online siêu nhanh hay còn gọi là vay tiền online là hình thức vay tiền từ 500k đến 10 triệu nhanh chóng chỉ với giấy tờ vô cùng đơn giản, không cần chứng minh thu nhập, vay tiền online chỉ cần có CMND và tài khoản ngân hàng chính chủ. Khoản vay sẽ được nhận qua chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng, nhận ngay sau khi được duyệt.

Taichinh1s là website so sánh, tìm hiểu các sản phẩm, dịch vụ cho vay trực tuyến giúp bạn giải quyết các bài toán đầu tư. Trang web này không phải là ngân hàng, tổ chức vốn đầu tư, bảo hiểm nhân thọ hay bất kỳ tổ chức nào khác và không cung cấp bất kỳ khoản vay nào.

Tất cả các lựa chọn khoản vay và điều khoản thanh toán do bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh giữa bạn và người cho vay. Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo!
Trong nội dung bài viết dưới đây, tôi xin chia sẻ với độc giả lịch sự kiện của một số công ty niêm yết này.

Hàng loạt doanh nghiệp niêm yết công bố trả cổ tức và lịch họp đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Lịch sự kiện của một số công ty niêm yết

Thị trường biến động, nhà đầu tư chờ cổ tức

* UIC: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức năm 2012 (15%)

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (UDICO-IDICO) (UIC – HOSE)

– Ngày miễn: 09/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

– Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 15% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

– Thời gian thực hiện: 28/5/2013

– Nơi thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu) kể từ ngày 28. 5 năm 2013 và xuất trình CMND.

* TSC: Ngày miễn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

CTCP Vật tư Cơ khí Nông nghiệp Cần Thơ (TSC – HOSE)

– Ngày miễn: 9/5/2013.

– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013.

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

– Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

– Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông: 9h sáng thứ 4 (29/5/2013).

– Địa điểm: Tại Tp. Cần Thơ.

– Nội dung chính: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

* NDN: Ngày miễn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN- HNX)

– Ngày miễn: 09/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

– Thời gian thực hiện: Tháng 6/2013.

– Địa điểm thực hiện và nội dung thực hiện: Công ty sẽ thông báo trên thư mời.

* Công ty Cổ phần Hóa An (DHA-HOSE)

– Ngày miễn: 09/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 7% (01 cổ phiếu nhận cổ tức 700 đồng)

– Thời gian thực hiện: 24/5/2013

– Nơi thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi nhà đầu tư mở tài khoản;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Công ty Cổ phần Hóa An (xã Hóa An, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Điện thoại: 0613 954 458 tính đến ngày 24/5/2013.

* CTCP Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (CID-HNX)

– Ngày miễn: 09/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 13/5/2013

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

– Tỷ lệ thực hiện: 1: 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

– Thời gian thực hiện: 9 giờ ngày Chủ nhật (16/6/2013)

– Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 2, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng (Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng).

– Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua kết quả kinh doanh và cổ tức năm 2012

+ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013

+ Phê duyệt Điều lệ Công ty phù hợp với Thông tư 121/2012 / TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty.

* Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC-HOSE)

– Ngày giao dịch miễn phí: 13/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

– Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và tiền mặt

– Nội dung cụ thể:

I. Trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu

– Tỷ lệ thực hiện: 10: 2 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 2 cổ phiếu mới).

– Xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn số). Phần thừa số thập phân (nếu có) sẽ bị loại bỏ.

(Ví dụ: tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 12 cổ phiếu DRC được nhận thêm 2 cổ phiếu mới, phần thập phân là 0,4 sẽ bị hủy bỏ).

– Ghi chú:

+ Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

+ Tất cả cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu đều là cổ phiếu phổ thông, không bị hạn chế chuyển nhượng.

– Nơi thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (địa chỉ như trên).

II. Trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

– Tỷ lệ thực hiện: 20% / cổ phiếu (1 cổ phiếu được 2.000 đồng)

– Thời gian thanh toán: 6/6/2013

– Nơi thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (địa chỉ như trên) kể từ ngày 06/6/2013 trong các ngày làm việc. Cổ đông đến nhận cổ tức phải mang theo chứng minh nhân dân và giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần.

* PGS: Ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức năm 2012 (12%)

CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS- HNX)

– Ngày giao dịch miễn phí: 13/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

– Lý do và mục đích: Chia cổ tức năm 2012

– Tỷ lệ thực hiện: 12% / mệnh giá (1.200 đồng / cổ phiếu)

– Thời gian thực hiện: 24/5/2013

+ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán – Công ty Cổ phần Kinh doanh Hóa lỏng Miền Nam từ ngày 24 tháng 05 năm 2013. Cổ đông khi đến nhận cổ tức phải mang theo Chứng minh nhân dân. và chứng chỉ cổ phiếu. Trường hợp thay thế phải có giấy ủy quyền hợp pháp.

* Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (CYC- HOSE)

– Ngày giao dịch miễn phí: 13/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

– Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

– Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

– Thời gian triển khai: Sẽ thông báo sau

– Địa điểm: Sẽ thông báo sau

– Nội dung cuộc họp: Sẽ thông báo sau

* Công ty Cổ phần Sông Đà 1 (SD1- HNX)

– Ngày giao dịch miễn phí: 13/05/2013

– Ngày đăng ký cuối cùng: 15/5/2013

– Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

– Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Dự kiến ​​từ ngày 10/6/2013 đến ngày 12/6/2013

– Địa điểm: Công ty sẽ thông báo sau

– Nội dung cuộc họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

+ Và các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Viết một bình luận